Over Faciliteren

Over Faciliteren van Brainstorms

FACILITEREN VAN MENSEN EN PROCESSEN

Bij een brainstormsessie en workshop wordt gewerkt met 2 belangrijke pijlers, mensen en processen. Beide pijlers hebben continu invloed op elkaar. Het proces stagneert bij weerstand en zit in een flow als er positieve opbouwende energie in de groep aanwezig is. Faciliteren is een bijzonder en mooi vak, waarbij mens en proces voortdurend in beweging zijn. Flexibliliteit, creativiteit, mensenkennis en improvisatie zijn belangrijke elementen van een facilitator. Deze komen voortdurend aan bod in een brainstormsessie en workshop. 

De brainstormbegeleider

En brainstormbegeleider heeft als taak om creativiteit op te wekken, te stimuleren en denkpatronen te overstijgen. Dit kan door het oordeel uit te stellen. Dit is cruciaal, want elk idee, hoe gek ook, mag er zijn en draagt bij aan het eindresultaat.

De ideale Brainstorm setting

Een open en veilige omgevingDoor deze houding ontstaat er een open en veilige omgeving, waarin iedereen zijn of haar bijdrage kan doen en zich prettig voelt. Het is dus ook onze prioriteit om de groep en het proces als geheel te zien en aan te voelen gedurende het proces. 

Variatie in creatieve werkvormen

Wij zijn ons bewust van vele zaken zoals de groepsdynamiek, groepsvorming, groepsdenken en conformeren. Van de diversiteit, cultuur en gelaagdheid in de groep, van mogelijke weerstand en natuurlijk ook het proces in tijd uitgedrukt. Door te variëren in creatieve werkvormen, in sessie vertraging en versnelling, in alleen werken en samenwerken, in inspanning en ontspanning, halen wij het optimale uit de groep en zorgen wij voor een resultaat om trots op te zijn.

FACILITEREN MET WEERSTAND 

Het is niet voor iedereen even leuk te vernieuwen. Daarnaast is het ook niet voor iedereen even makkelijk om buiten de bestaande denkkaders, patronen en de gebaande paden te bewegen. Gelukkig hebben wij methodieken, goede mensenkennis en de juiste skills om te improviseren, flexibel mee te bewegen en te interveniëren waar nodig. Hierdoor worden weerstanden weggenomen, blijft het proces op de rails en kunnen we het doel behalen.