Innovator

Innovator

Innovatief denken en innovatie is een kritieke vaardigheid die in de moderne wereld steeds belangrijker wordt. Buiten de gebaande paden denken helpt om vernieuwende oplossingen te vinden voor problemen en om creatieve ideeën te genereren en het bedenken van innovaties. Ook zorgt het ervoor dat u nieuwe inzichten kunt krijgen. Brainstorm Boosters biedt een unieke aanpak om u te helpen bij het verbeteren van uw innovatieve vaardigheden.

De innovator van Brainstorm Boosters helpt bijvoorbeeld bij het verkennen van verschillende manieren van denken. Door verschillende methoden te combineren, kunt u een ruimer perspectief ontwikkelen en nieuwe manieren vinden om te denken wat betreft innovatie. Brainstorm Boosters introduceert een verscheidenheid aan technieken, waaronder brainwriting, brainwalking en visualisatie, om te helpen bij het verbeteren van het denkvermogen. Brainstorm Boosters helpt o.a. door middel van de volgende technieken toe te passen:

 • Braindump
 • Force to Fit
 • Omkeren
 • Mindmapping
 • Business model canvas – BMC
 • Design Thinking
 • Design Sprint

Met de hulp van Brainstorm Boosters kan creativiteit en innovativiteit worden vergroot door de verschillende manieren van denken te verkennen. Door het gebruik van Brainstorm Boosters kunt u meer ruimte creëren in het denken en kunt u nieuwe oplossingen en ideeën vinden. Bij Brainstorm Boosters helpen we om innovators te worden. We kunnen helpen om meer flexibel te denken, om buiten de box om te denken en om meer creatief te zijn.

Hoe kun je innovatieve concepten bedenken?

Een innovator zijn en business innovation is een kunst. Het vereist creativiteit, verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen. Om te beginnen met de conceptontwikkeling om een innovator te worden, starten we met een goed begrip van je doelpubliek. Stel uzelf vragen als: Wat zijn de problemen waar mijn doelgroep mee te maken heeft? Wat zijn hun behoeften? Wat zou hen aanspreken? Door deze vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in wat uw doelgroep wil hebben en kunt u zijn als een vernieuwer.

Vervolgens is het belangrijk om geïnspireerd te worden door trends en innovators. Kijk naar wat er bij anderen werkt op het gebied van business innovation en innoveren. Kijk naar wat er in andere sectoren gebeurt. Gebruik brainstormsessies om ideeën te genereren. Schrijf alle ideeën op en bekijk ze vervolgens een voor een. U kunt er ook voor kiezen om Brainstorm Boosters in te schakelen voor een brainstorm sessie. Er zijn meerder diensten die we aanbieden die uw bedrijf kunnen helpen om aan innovatie te doen:

 • Faciliteren van brainstorm/co-creatie sessies. (organisatie en inspiratie)
 • Denktank voor denkkracht bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën.
 • Design thinking een methode om complexe problemen op te lossen
 • Innovatie management coaching van het proces, team en individu
 • Ideeënbus haalt ideeen bij bedrijven van de plank, stoft deze af en blaast er leven in
 • Sociale innovatie voor het bedenken en oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.

Na het genereren van ideeën, is het belangrijk om ze te verfijnen. Bepaal wat u als bedrijf wilt bereiken met het concept en test de ideeën met het doelpubliek. Feedback van de doelgroep is cruciaal om uw innovators concept te verbeteren. Tot slot is het belangrijk om een proces te hebben om het concept verder te ontwikkelen. Zorg ervoor dat er een duidelijk beeld is van wat u gaat doen, wat de tijdlijn is en wat het budget is. Zodra dit er is, kunt u uw ideeën verder uitwerken en uiteindelijk een innovatief concept creëren.

Creatief denken

Creatief denken is een vaardigheid die u uw leven lang kunt gebruiken. Het is een krachtige manier om nieuwe oplossingen te bedenken voor problemen, om ideeën te bedenken en om een leven te leiden dat inspireert. Anders denken vereist een beetje oefening, maar het is de moeite waard. Hieronder noemen we een paar manieren om het creatieve denken te verbeteren.

 • Probeer een nieuwe activiteit. Dit geeft nieuwe inzichten in het leven en opent een nieuw deel van het brein. Probeer een nieuwe hobby, sport of kunstvorm uit.
 • Kijk naar dingen van een andere kant. Als u bijvoorbeeld gewend bent om de dingen op een bepaalde manier te zien, probeer dan een andere kant te bekijken.
 • Zoek naar verschillende oplossingen. In plaats van de eerste oplossing die komt, zoek naar meer opties. Hierbij kan loslaten ook helpen. Door een ‘probleem’ even te laten rusten, kan er juist een oplossing komen in het brein.
 • Geef het brein een rust. Neem een stapje terug en laat het brein in staat zijn om vrij te denken.
 • Ga naar buiten. Geniet van de natuur en laat het brein leeglopen. U kunt ook aan andere beweging doen, zoals dansen of zingen. Dit stimuleert het brein.
 • Vergeet de regels en vergeet de “normale” manieren van denken en stap buiten de kaders. Dit geeft inzicht tot innovaties. Verbind daarnaast ook verschillende ideeën. Probeer verschillende ideeën te verbinden en kijk waar die u brengen.
 • Oefen met de linker- en rechterhersenhelft. Probeer met beide hersenhelften te denken en kijk wat er komt.