Brainstorm technieken

Brainstorm technieken en methodes

Brainstorm technieken en methoden die wij vaak gebruiken om creativiteit te stimuleren. De tools die wij gebruiken moeten passen bij de klantvraag, het te behalen doel en de planning. Enkele effectieve brainstorm technieken en tools die wij regelmatig gebruiken om ideeën te genereren, creativiteit te stimuleren, inzicht te krijgen, keuzes te maken, winnende ideeën te selecteren en verder uit te werken staan hier vermeld.

                        

Methodes voor het bedenken van ideeën.

 • Braindump of Purge: De perfecte individuele opstarter van de brainstorm.
 • Mindmapping: Een geweldige makkelijke techniek die iedereen wel kent.
 • Omgekeerd brainstormen: Heerlijk het onderwerp afkraken om het probleem heel duidelijk te krijgen.
 • WISH: De gewenste situatie verbeelden en uitschrijven.
 • Combineren – Bijvoorbeeld door de radio + tafel met elkaar te combineren.
 • Inleven: Kruip in andermans vel, meestal de doelgroep of klant. Super belangrijk!
 • Ideejutten
 • Enkele methodes voor het uitwerken maken van idee/concept keuzes. 
 • Ideeposter; maak een ideeposter om te pitchen
 • Pitchen
 • SWOT als idee kwalificatietool (sterke en zwakke punten van het idee)
 • Business Model Canvas Waardepropositie Canvas

Tools in het proces van Design Thinking

Methodes die gebruikt worden in het proces van “Design Thinking”:

1. Empathy / Define:

– Empathy map

– Persona’s Canvas

– Interview / Observeren / Meelopen

– Stakeholder map

2. Define:

– Data uit onderzoek

– Programma van Eisen + Wensen

– Customer journey

– Persona’s Canvas

3. Ideate:

– Diverse rainstorm technieken als Brainwriting en Mindmapping

– Co-design

– Ideate concept template

– Ideate conceptkeuze

– Business Model Canvas (business waarde van idee uitgewerkt)

– Waardepropositie Canvas (waarde product + fit met klant uitgewerkt)

– Prototype Canvas

4. Prototype

– Maken simpele prototypes 

– Materialen voor prototypes / Video / Storyboard (keep it simple!)

5. Test

– Testen van prototypes met gebruikers

– Evalueren, aanscherpen en verder testen

– Testscripts en Scoreformulieren

– Observeren van gebruikers en bevindingen noteren

6. Implementeren

– Destilleren van bevindingen uit de testfase

– Aanscherpen, uitwerken, implementeren

– Samenvatten / Presenteren intern en aan stakeholders

– Actie

Lees meer