Brainstorm technieken

Brainstorm technieken en methodes

Brainstorm technieken en methoden die we vaak gebruiken om creativiteit te stimuleren, moeten passen bij de klantvraag, het te behalen doel en de planning. Enkele effectieve brainstorm technieken en manieren van brainstormen die we regelmatig gebruiken om ideeën te genereren, creativiteit te stimuleren, inzicht te krijgen, winnende brainstorm ideeën te selecteren en verder uit te werken, worden hier vermeld.

                        

Methodes voor het bedenken van ideeën.

 • Braindump of Purge:  de perfecte individuele opstart voor snelle brainstorm ideeën.
 • Mindmapping: een geweldige, makkelijke brainstorm techniek die iedereen kent en heel natuurlijk aanvoelt.
 • Omgekeerd brainstormen: lekker het onderwerp afkraken om het probleem heel duidelijk te krijgen.
 • WISH: de gewenste situatie verbeelden en uitschrijven in brainstorm ideeën.
 • Brainstorm techniek combineren – uiteenlopende ideeën met elkaar combineren, door bijvoorbeeld door de radio en tafel met elkaar te combineren.
 • Inleven:  kruip in andermans huid, meestal die van de doelgroep of klant. Dit is niet alleen een effectieve brainstorm methode, maar over het algemeen super belangrijk voor het verbeteren van dienstverlening!
 • Ideejutten: enkele brainstormmethoden voor het uitwerken en maken van idee/concept-keuzes.
 • Ideeposter: maak een poster met jouw brainstorm ideeën om te pitchen.
 • SWOT als kwalificatie tool voor brainstorm ideeën (sterke en zwakke punten van het idee).
 • Business Model Canvas
 • Waardepropositie Canvas
 • Design Thinking – zie onderstaand de tools in het DT proces

Methodes die gebruikt worden in het proces van “Design Thinking”:

1. Empathy / Define:

– Empathy map

– Persona’s Canvas

– Interview / Observeren / Meelopen

– Stakeholder map

2. Define:

– Data uit onderzoek

– Programma van Eisen + Wensen

– Customer journey

– Persona’s Canvas

3. Ideate:

– Diverse brainstorm technieken als Brainwriting en Mindmapping

– Co-design

– Ideate concept template

– Ideate conceptkeuze

– Business Model Canvas (business waarde van idee uitgewerkt)

– Waardepropositie Canvas (waarde product + fit met klant uitgewerkt)

– Prototype Canvas

4. Prototype

– Maken simpele prototypes 

– Materialen voor prototypes / Video / Storyboard (keep it simple!)

5. Test

– Testen van prototypes met gebruikers

– Evalueren, aanscherpen en verder testen

– Testscripts en Scoreformulieren

– Observeren van gebruikers en bevindingen noteren

6. Implement

– Destilleren van bevindingen uit de testfase

– Aanscherpen, uitwerken, implementeren

– Samenvatten / Presenteren intern en aan stakeholders

– Actie

Meer informatie over Design Thinking staat hier vermeld of in deze blogpost.

Lees meer