Over Brainstormen

Brainstormen en de historie

Brainstormen in sinds 1953

De uitvinder van Brainstorming is Alex Faikney Osborn, een Amerikaanse reclamemaker n van het wereldberoemde reclamebureau BBDO. In 1953 is brainstorming in zijn boek Applied Imagination voor het eerst door hem vermeld. Of hij het brainstormen ook echt heeft uitgevonden is twijfelachtig. Ook voor 1953 waren mensen creatief en oplossingsgerichte denkers natuurlijk. 

Problemen oplossen is van alle tijden

Brainstormen, even bij elkaar zitten om een probleem op te lossen. In de oertijd deden ze het. Bij de oude Grieken en Romeinen. En vandaag komen overal in de wereld mensen samen om nieuwe ideeën te bedenken, te brainstormen.

Osborn baseerde zijn ideeën op de 400 jaar oude Indiase, door hindoegeleerden ontwikkelde, Prai-Barshana-techniek, “using the brain to storm a creative problem”. Dankzij Osborns brainstormmethode werd brainstormen vele malen effectiever. 

 

Brainstorm in ontwikkeling

Sinds 1953 is brainstormen grondig veranderd. Met nieuwe denkmethodes en creativiteitstechnieken, wetenschappers een mensen uit de praktijk kregen dieper inzicht in creatieve processen en groepspsychologie. En nieuwe uitvindingen zoals de post-it van 3M bleken een grote aanwinst voor de brainstorm. Deze zie je dan ook in allerlei kleuren in een brainstorm terugkomen.

Brainstorm kenmerken

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld.

Stappen en regels

Brainstormen bestaan meestal uit 3 stappen. 

  1. Ideeën bedenken en vastleggen
  2. Ideeën bespreken en bekritiseren
  3. Ideeën kiezen die goed, beter, best zijn

Brainstorm regels:

  • Geen kritiek leveren. Er mag geen kritiek geleverd worden op ideeën tijdens het brainstormen. Later in het proces worden de opgesomde ideeën bekritiseerd. Dit blijkt vaak toch lastiger dan verwacht en levert direct een rode kaart op!           
  • Aandacht op kwantiteit. Het gaat in eerste instantie over kwantiteit en nog niet over kwaliteit. Het achterliggende idee van het brainstormproces is dat door zo veel mogelijk ideeën op tafel komen zodat er later zeker bruikbare ideeën bij zitten.  
  • Rare en gekke ideeën zijn welkom. Rare en gekke “out of the box” ideeën maken nieuwe onverwachte toepassingen mogelijk.

Kritiek:

Onderzoek heeft aangetoond dat brainstormen in groepsverband niet altijd even effectief is. Minder assertieve deelnemers worden afgeremd door andere deelnemers. Deelnemers kunnen eigen ideeën vergeten als andere suggesties besproken worden. Deelnemers kunnen mogelijk eigen ideeën minder belangrijk vinden, waardoor goede ideeën verloren gaan.

Een goede facilitator is hiervan op de hoogte, heeft mensenkennis, is zich bewust van groepsgedrag en past het programma aan waar nodig om de beste resultaten te behalen. Ook zijn er meerdere werkvormen te bedenken voor zowel individuele opdrachten, tweetallen en groepsopdrachten.

Lees meer