Innovatie management

Realiseren van ideeën

Realiseren en implementeren: (Design Doing)

Het uitwerken van de prototypes naar echte producten. Na het testen van de prototypes en samenvatten van alle learnings uit de testfase begint de implementatiefase. Er kan worden gestart met de realisatie van het echte product. Super vet natuurlijk, maar hoe pakken we dat nu aan?

Planning en verdeling van activiteiten

Er moet van alles gebeuren in deze fase, hiervoor maken jullie gezamenlijk een planning en actielijst. wie doet wat, wanneer etc. Hierbij ga je opzoek naar de mogelijkheden in materialen, fabrikanten, kosten etc. In deze fase komen alle organisatorische en zakelijke aspecten aan de orde. Een leuke, praktische fase waarin je moet onderzoeken, afwegen en vooruitdenken. Er zal continu veel besloten worden en elke afslag betekend ook een deur sluiten.

Focus en flexibiliteit in het proces

Er zullen veel dingen die je voor ogen had, wellicht niet kunnen of anders moeten. Er moeten continu keuzes gemaakt moeten worden die effect hebben. Focus op de belangrijkste elementen en prioriteiten is hierbij cruciaal.

Innovatiemanagement en coaching

Innovatiemanagement en coaching

In deze realisatiefase zijn wij als innovatiemanager- en coach betrokken. We kijken en denken mee mee in het proces en zijn sparringpartner. We hebben veel aandacht voor het team, het proces, design, productie, kosten en baten, schaalbaarheid, commerciële haalbaarheid en nog veel meer. Misschien wel zo prettig om al deze zaken te bepreken met een expert.

In deze fase van het realiseren van ideeën in de praktijk, hebben wij wekelijks contact met het innovatieteam in teamverband. We bespreken in 1 tot 1,5 uur alle punten die van belang zijn. Het innovatierteam is in de lead en stelt de agenda op.

Coaching on the job

Als er meer tijd nodig is, kan dat ingeplant worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook een persoonlijk innovatieconsult te krijgen. Hiervoor maken we een aparte afspraak. 

Wil je meer weten neem gerust contact op via onderstaande button.