Inspireren & Faciliteren

Creatief Denken + Doen

Wij inspireren graag mensen en organisaties om oude patronen te doorbreken en vernieuwing tot stand te brengen door out of the box te denken. Wij begeleiden of faciliteren brainstorm sessies en workshops om creativiteit te stimuleren, ideeën concreet te maken en om te zetten in acties. Creatief Denken + Doen dus. Wat het thema ook is, wij kunnen jullie workshop faciliteren en in goede banen leiden. Vaak is er weinig tijd om het gehele team voor enkele dagen bij elkaar te krijgen. Hiervoor hebben wij korte en krachtige workshops ontwikkeld. Workshops van een halve dag, een dag of soms meerdere dagen verspreid over enkele weken. Kijk voor ons specifieke aanbod workshops en trainingen.

Ontzorgen van A tot Z

Wij denken natuurlijk altijd mee over de opzet van de workshop, het te behalen doel en de tools en methodieken die wij hierbij kunnen inzetten om het gewenste resultaat te behalen. Wij zorgen ervoor dat de werksessie naar goed verloopt en de gewenste resultaten worden behaald. Ontzorgen in het hele proces van begin tot eind. Ook kunnen wij na een creatieve workshop nog betrokken blijven om vernieuwing echt tot stand te laten komen en te realiseren met innovatie begeleiding en management in het uitvoeringsproces. Ontzorgen van A tot Z.

Het probleem: De vraag en doelstelling

Wij kunnen meedenken en adviseren over de doelstelling en bijbehorende vraagstelling bij een brainstorm of workshop. Wij helpen graag om de basis goed en scherp te krijgen en denken natuurlijk na over de tools en methodieken die gebruikt kunnen worden bij het vraagstuk. Ook denken wij graag mee over de deelnemers in een workshop, het aantal betrokken mensen, over de planning, de samenstelling van de groep, de locatie etc. Allemaal dingen die van belang kunnen zijn bij een goede uitvoering van de workshop.

Workshop benodigdheden en meer

Benodigdheden:

Natuurlijk kunnen wij ervoor zorgen dat alle benodigde tools zoals flip-overs, pennen, stiften, papier, post-its, etc aanwezig zijn en de overige randvoorwaarde zoals koffie, drinken en lunch verzorgt is. Hier hoeft dus niet meer aan gedacht te worden. Wel zo relaxed. 

Evaluatie:

Na afloop van de werksessie is er een korte evaluatie met het team en de opdrachtgever.

Visuele rapportage / praatdocument: “workshop boost-document”

Wij kunnen na de workshop een visueel inhoudelijk document maken met foto’s van het proces en het behaalde resultaat.  Ook kan een uitgebreider document met procestekeningen en/of tekeningen van belangrijke uitkomsten van de workshop erg doeltreffend. Het draagt bij aan het creëren van draagvlak binnen de organisatie om te overtuigen en cruciale volgende stappen te kunnen zetten in het proces. Daarnaast is het een goede reminder. *Wij adviseren dus om dit te doen omdat we er goede ervaringen mee hebben.