Brainstormen en meer…

Brainstormen, even bij elkaar zitten om een probleem op te lossen. In de oertijd deden ze het. Bij de oude Grieken en Romeinen. En vandaag komen overal in de wereld mensen samen om nieuwe ideeën te bedenken, te brainstormen dus.

De uitvinder van Brainstorming is Alex Faikney Osborn, een Amerikaanse reclamemaker en van het wereldberoemde reclamebureau BBDO. In 1953 is brainstorming in zijn boek Applied Imagination voor het eerst door hem vermeld. Of hij het brainstormen ook echt heeft uitgevonden is twijfelachtig, immers ook voor 1953 waren mensen natuurlijk creatief en oplossingsgerichte denkers en doeners. 

Sinds 1953 is brainstormen inhoudelijk enorm veranderd. Met nieuwe denkmethodes en creativiteitstechnieken, wetenschappers een mensen uit de praktijk kregen dieper inzicht in creatieve processen en groepspsychologie. En nieuwe uitvindingen zoals de post-it van 3M en ook visualiseren blijken een grote aanwinst voor de brainstorm. Post-it’s en visualisaties zie je dan ook in allerlei kleuren in een brainstorm terugkomen. Ook wij maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van, het geeft vorm, kleur en inhoud aan een brainstormsessie. Het verteld het verhaal nu nog beter.

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld. Er zijn honderden verschillende technieken om te brainstormen. Meestal bestaat een brainstorm uit 3 fases.

  1. Ideeën bedenken en vastleggen
  2. Ideeën bespreken en bekritiseren
  3. Ideeën kiezen die goed, beter en best zijn

*Het beste idee is de winnaar en wordt vaak verder uitgewerkt.

Bij het brainstormen is het natuurlijk ook belangrijk om de regels van brainstormen te kennen en toe te passen. Het zijn er niet veel, heel simpel en vooral super belangrijk.

  1. Geen kritiek leveren. Er mag geen kritiek geleverd worden op ideeën tijdens het brainstormen. Later in het proces worden de opgesomde ideeën bekritiseerd. Dit blijkt vaak toch lastiger dan verwacht en levert direct een rode kaart op!           
  2. Aandacht op kwantiteit. Het gaat in eerste instantie over kwantiteit en nog niet over kwaliteit. Het achterliggende idee van het brainstormproces is dat door zo veel mogelijk ideeën op tafel komen zodat er later zeker bruikbare ideeën bij zitten.  
  3. Rare en gekke ideeën zijn welkom. Rare en gekke “out of the box” ideeën maken nieuwe onverwachte toepassingen mogelijk.

Brainstorm Boosters helpt organisaties met toegepaste creativiteit en business innovatie. Wij faciliteren brainstormsessies en workshops en kunnen ook als Denktank actief zijn in jouw brainstorm. Met onze frisse blik van buiten de organisatie brengen wij doel- en resultaatgerichte vernieuwing tot stand. bekijk ons serviceaanbod of neem gerust even contact op.

Heb je hulp nodig bij het organiseren van een brainstorm, laat het ons weten, wij helpen graag bij het formuleren van je doel, je vraag en het behalen van het gewenste resultaat.

Dit bericht delen