Sociale innovatie

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap gaan heel goed hand in hand. Het is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, Het is inmiddels echt volwassen geworden. Naast de business kant, geld uitgedrukt in waarde, is er ook vooral het hart dat van de ondernemer dat spreekt. Het gaat hierbij om de ontwikkeling en realisatie van nieuwe ideeën die een maatschappelijke waarde creëren. Het bevind zich tussen het tradionele bedrijfsleven en de non-profitsector. Het heeft naast geld als waarde, een andere relevante waarde, die zich laat uitdrukken in menselijk geluk. Bij sociale innovaties is het maatschappelijk belang groter of minstens gelijk aan het belang om geld te verdienen.

Gelukkig is de maatschappij aan het veranderen. Sociaal innoveren en sociaal ondernemen heeft de laaste 10 jaar een grote verandering doorgemaakt en nog steeds. Door meer en bewuste, kritische mensen en ook een veranderende maatschappij, wordt het duidelijk dat we grote maatschappelijke zaken zoals de zorg echt anders moeten gaan organiseren. Er moeten nieuwe oplossingen bedacht worden om het systeem goed en betaalbaar te houden bijvoorbeeld.

Sociale innovatie komt vaak voort uit maatschappelijke onvrede of een probleem. Het speelt in op maatschappelijke thema’s en kansen. Denk er eens over na, laat je inspireren door het nieuws, je vader, moeder, de omgeving waar je woont en volg je gevoel. Wat zou jij graag anders willen? En wat zou jij er zelf als persoon of organisatie aan kunnen doen?

Naast de zorg zijn er ook andere grote zorgen; zorgen over de planeet bijvoorbeeld, met thema’s als klimaat, uitstoot, duurzaamheid, uitputting van de aarde, voedseltekorten, uitsluiting van bevolkingsgroepen en andere grote en complexe thema’s. Zaken die soms zo groot zijn dat ze eindeloos doorgeschoven worden op de politieke agenda, men komt er maar niet uit. Er spelen vaak teveel en te grote belangen. Jammer natuurlijk, maar wat kan jij doen? Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden denken en starten, ook jij als organisatie, bedrijf of merk kan wel degelijk een bijdrage leveren. Al is het maar heel klein.

Sociaal innoveren en sociaal ondernemen biedt veel kansen voor de toekomst, misschien ook wel voor jou! Dus neem het inititief en wellicht kunnen wij iets betekenen voor elkaar en voor een mooiere wereld.

In de onderstaande links vertellen we meer over sociale innovatie en ook over manieren om complexe innovatieprocessen in gang te zetten en op te lossen. Bij complexere vraagstukken op gebied van sociale innovatie is het handig om gebruik te maken van Design Thinking.

Voor meer informatie over sociale innovatie kan je natuurlijk ook contact opnemen.

Dit bericht delen