Creatief Denken / Brainstormen in korte tijd

Brainstormen in 3 fases

Een korte en lange brainstorm workshop in fases uitgelegdDe korte Brainstorm van 0,5 tot 2 dagen.

1.      PROBLEEMVERKENNING EN VRAAG FORMULERING

In de verkenningsfase brengen we het probleem in kaart; wat is het probleem, wie zijn de betrokkenen, wat is de totale omgeving en wat gaan we oplossen? Hier verzamelen we zoveel mogelijk informatie van alle betrokken partijen en brengen hierin structuur aan. Wat is belangrijk en wat is minder of niet belangrijk.

2.     IDEEËNFASE

In de ideeënfase gaan opzoek naar de beste ideeën om het probleem op te lossen. Hier worden we uitgedaagd om vanuit de enorme hoeveelheid aan kennis en inzichten keuzes te maken en ideeën te bedenken. Het gaat in de fase over divergeren en convergeren. Veel ideeën bedenken en die allemaal clusteren, samenvoegen, combineren en terugbrengen naar 1, 2 of 3 goede ideeën. De beste ideeën worden gefilterd in een top 1,2 en 3. Hierna worden ideeën gezamenlijk verder uitgewerkt. Zijn de ideeën nog steeds briljant en goed genoeg, dan kunnen ze door naar een volgende fase in het innovatieproces. In dit proces is de klant van groot belang. Zeker als ideeën verder uitgewerkt worden, is het kijken met de bril van de klant van cruciale doorslag. Dus staar je niet blind op geweldige en briljante ideeën, de klant is mede bepalend in dit proces. De beste ideeën uit de fase gaan door naar de volgende fase, realisatie, prototype en de pilot. 

3.     SELECTIE, EVALUATIE, CONCRETISEREN

In de ideeënfase gaan opzoek naar de beste ideeën om het probleem op te lossen. Hier worden we uitgedaagd om vanuit de enorme hoeveelheid aan kennis en inzichten keuzes te maken en ideeën te bedenken. Het gaat in de fase over divergeren en convergeren. Veel ideeën bedenken en die allemaal clusteren, samenvoegen, combineren en terugbrengen naar 1, 2 of 3 goede ideeën. De beste ideeën worden gefilterd in een top 1,2 en 3. Hierna worden ideeën gezamenlijk verder uitgewerkt. Zijn de ideeën nog steeds briljant en goed genoeg, dan kunnen ze door naar een volgende fase in het innovatieproces. In dit proces is de klant van groot belang. Zeker als ideeën verder uitgewerkt worden, is het kijken met de bril van de klant van cruciale doorslag. Dus staar je niet blind op geweldige en briljante ideeën, de klant is mede bepalend in dit proces. De beste ideeën uit deze fase gaan door naar de volgende fase, realisatie, prototype en de pilot. 

Lange Brainstorm workshop: 3-5 dagen en langer. kijk dan bij onze blog brainstormen in 6 fases de “Design Sprint”.

Contact opnemen

Dit bericht delen