Creatieve workshops faciliteren

Bij de workshops die wij faciliteren hebben we te maken met mensen en processen. Beide hebben continu invloed op elkaar. Het proces stagneert bij weerstand en zit in een flow als er positieve opbouwende energie in de groep aanwezig is. 

Faciliteren is een mooi vak, waarbij mens en proces voortdurend in beweging zijn. Flexibliliteit, creativiteit, mensenkennis en improvisatie zijn belangrijke kenmerken van een facilitator die voortdurend aan bod komen.

De workshopbegeleider heeft we de taak om creativiteit op te wekken, te stimuleren en denkpatronen te overstijgen. Dit kan door het oordeel uit te stellen. Dit is cruciaal, want elk idee, hoe gek ook, mag er zijn en draagt bij aan het eindresultaat. 

De ideale workshop setting is een open en veilige omgeving. Een setting waarin iedereen zich prettig voelt, creatief kan en mag zijn. Het is dus ook onze prioriteit om de groep en het proces als geheel te zien en bij te sturen waar nodig zodat het proces en de energie blijft stromen.

Variatie in creatieve werkvormen

Wij zijn ons bewust van vele zaken zoals de groepsdynamiek, groepsvorming, groepsdenken en conformeren. Van de diversiteit, cultuur en gelaagdheid in de groep, van mogelijke weerstand en natuurlijk ook het proces in tijd uitgedrukt. Door te variëren in creatieve werkvormen, in sessie vertraging en versnelling, in alleen werken en samenwerken, in inspanning en ontspanning, halen wij het optimale uit de groep en zorgen wij voor een resultaat om trots op te zijn.

FACILITEREN MET WEERSTAND 

Het is niet voor iedereen even leuk te vernieuwen. Er zijn altijd mensen die liever alles bij het oude laten om diverse redenen. Ook is het niet voor iedereen even makkelijk om buiten de bestaande denkkaders, patronen en de gebaande paden te treden. Gelukkig hebben wij methodieken, goede mensenkennis en de juiste skills om te improviseren, flexibel mee te bewegen en te interveniëren waar nodig. Hierdoor worden weerstanden weggenomen, blijft het proces op de rails en kunnen we het gewenste doel behalen.

Voor meer informatie over onze workshops en trainingen op gebied van Creatief Denken + Doen, kijk op onze website of ga direct naar Workshops & Trainingen.

Dit bericht delen