De “Design Sprint” uitgelegd in 6 fases

1.      PROBLEEMVERKENNING

In de verkenningsfase brengen we het probleem in kaart; wat is het probleem, wie zijn de betrokkenen, wat is de totale omgeving en wat gaan we oplossen? Hier verzamelen we zoveel mogelijk informatie van alle betrokken partijen en brengen hierin structuur aan. Wat is belangrijk en wat is minder of niet belangrijk.

2.     IDEEËNFASE

In de ideeënfase gaan opzoek naar de beste ideeën om het probleem op te lossen. Hier worden we uitgedaagd om vanuit de enorme hoeveelheid aan kennis en inzichten keuzes te maken en ideeën te bedenken. Het gaat in de fase over divergeren en convergeren. Veel ideeën bedenken en die allemaal clusteren, samenvoegen, combineren en terugbrengen naar 1, 2 of 3 goede ideeën. De beste ideeën worden gefilterd in een top 1,2 en 3. Hierna worden ideeën gezamenlijk verder uitgewerkt. Zijn de ideeën nog steeds briljant en goed genoeg, dan kunnen ze door naar een volgende fase in het innovatieproces. In dit proces is de klant van groot belang. Zeker als ideeën verder uitgewerkt worden, is het kijken met de bril van de klant van cruciale doorslag. Dus staar je niet blind op geweldige en briljante ideeën, de klant is mede bepalend in dit proces. De beste ideeën uit de fase gaan door naar de volgende fase, realisatie, prototype en de pilot. 

3.     REALISATIEFASE – HET MAKEN VAN EEN PROTOTYPE 

In de realisatiefase gaan we aan de slag met het maken van een prototype. Dit is niet perfect, maar goed genoeg om te testen. Het gaat hier niet over perfectie, maar over behoud van snelheid in het proces en het ophalen van zo veel mogelijk informatie van klanten en stakeholders over het product of dienst. 

4.     TESTFASE

In de testfase gaan we aan de slag met het testen van het prototype in de praktijk. Dit doen wij in een razend tempo. Dus geen ellenlange vergaderingen en planvorming over hoe, wat, waarom…maar gewoon hands-on doen en kijken of het werkt! Als de missie geslaagd is, kan een volgende uitwerking in het proces van start gaan. De verfijning en uitwerking van deze pilot. In deze fase kan een 2e pilot van belang zijn om de uitkomsten en belangrijke inzichten uit de 1e pilot mee te nemen, te verwerken en optimaliseren en opnieuw te toetsen.

5.     REFLECTIE / EVALUATIE

In de reflectie en evaluatiefase wordt er gekeken of de uitkomsten kloppen met de verwachtingen. In deze fase kan er een conclusie getrokken worden. Hierin zal ook opnieuw een doelstelling geformuleerd kunnen worden om het innovatieproces verder aan te scherpen en te verfijnen. Het innovatieproces is een oneindige cyclus, waarbij er continu opnieuw gemonitord en aangescherpt wordt. Hieruit blijkt dat het innovatieproces een proces is dat continu doorgaat. Wil je dus concurrentievoordeel behouden en grip houden op je klant, markt en je concurrentie, dan moet je flexibel zijn en meebewegen met alles om je heen.

6.     ACTIE

De uitgewerkte en gekozen ideeën worden verder uitgewerkt en gerealiseerd. Een actieplan met een roadmap leidt tot een prototype en marktintroductie. Wij kunnen in deze stap helpen met innovatiecoaching van team, teamleden en proces.

Dit is een globale opzet van een uitgebreide creatieve innovatie aanpak. Het verteld het verhaal in 6 stappen. Elk verhaal is anders en soms is er maar een stap nodig om in een nieuwe wereld te komen. Wil je meer weten of een brainstormsessie of creatieve workshop ook iets voor jouw bedrijf is neem gerust contact op.

MEER WETEN? Wil je zelf ook graag aan de slag in een brainstormsessie of workshop. Neem gerust contact op met Reinier Buijs via 06-43825265.

Dit bericht delen