Creatieve workshops op maat 

De Brainstorm Booster start

Wij starten altijd met een introductie van de aanwezigen en de inleiding waarom we deze dag bij elkaar zijn. Daarna gaan we al snel de inhoud in. Dat kan een onderdeel vol inspiratie zijn, maar het kan ook zijn dat we direct aan de slag gaan met bijvoorbeeld de Purge of Braindump. Afhankelijk van de klantvraag en de tijd die we hebben wordt er ook gewerkt met inspiratiesessies en methodieken om extra input te krijgen, outside-in. 

De Brainstorm Booster toolbox en het doel

Ook kunnen er doeltreffende energizers ingezet worden uit de Brainstorm Booster toolbox om het spelelement te bevorderen, meer ‘out of the box’ te gaan of de groepsdynamiek en energie te bevorderen. Bij zowel korte workshops als langere trajecten is het van belang om flexibel te zijn, te kunnen improviseren als de situatie daarom vraagt en/of andere werkvormen en methodieken te gebruiken die beter passen in de situatie. Uiteindelijk willen we het gezamenlijk gestelde doel te behalen binnen de gestelde tijd. Bij langere innovatie trajecten is er altijd tussentijds werkoverleg en bijsturing mogelijk.

Evaluatie en daarna

Na oplevering is er een evaluatie. Wat zijn de behaalde resultaten en kan de organisatie zelfstandig verder of is er nog externe hulp nodig. Ook na de oplevering kunnen wij als innovatiepartner betrokken blijven als dat gewenst is. Ook wij houden ervan als ideeën gerealiseerd worden en helpen hier graag bij. 

Contact opnemen

Brainstorm stappenplan algemeen

Korte en lange brainstorms

We nemen je mee in een brainstorm workshop. Wat kan je verwachten en hoe site het proces eruit. Er zijn twee mogelijkheden, een korte brainstormsessie van 3 stappen en een lange brainstorm workshop van 6 stappen. Afhankelijk van korte of lange brainstorm workshop en innovatietrajecten worden de omschreven innovatiefases meer in elkaar geschoven of juist uit elkaar getrokken. Een korte brainstorm kan 1 of 2 dagen duren, een lange brainstorm workshop is intensief en kan weken in beslag nemen. Deze 6 fases kunnen in weken worden opgedeeld en verspreid over een langere periode worden uitgevoerd. Hierdoor is er tussentijds voldoende tijd en ruimte om ook de normale business as usual dingen te blijven doen. Wel zo handig!

De gebruiker en/of klant zijn cruciaal

Bij Design Thinking zijn de gebruikers het startpunt en uitgangspunt in een workshop. In onderstaande stappen staat de gebruiker niet specifiek vermeld als startpunt, maar deze zal hoe dan ook, altijd aan de orde komen. Het is voor product/diensten ontwikkeling altijd cruciaal om de gebruikers goed te begrijpen en doorgronden. 

Tools voor inzichten in de gebruiker

Bij de meeste brainstormsessies en kleinere workshops zijn de fases 3, 4 en 5 vaak niet relevant en is de gebruiker als uitgangspunt een onderdeel van de totale sessie en kan specifiek aan de orde komen in de Customer journey, Empathie map bij Persona’s en het Waardepropositie canvas.

Dit bericht delen