Design Thinking

Design Thinking en Design Sprint

Design Thinking

Design Thinking draait om het begrijpen van de mensen voor wie een product of dienst ontwikkeld wordt.  Het is een filosofie waarin het proces en de methodiek wordt beschreven voor het oplossen van met name complexe vraagstukken. Hierbij staat de gebruiker en zijn behoeftes altijd centraal. Niet meer dan logisch zou je denken, toch gaat nog nog vaak mis en wordt de klant en de behoefte verkeerd begrepen. Klantgericht denken en ontwerpen is precies wat wij hier doen voor simpele en complexe vraagstukken. Wij helpen graag bij het zoeken en vinden van de juiste vraag en de juiste oplossing.

Design Sprint

Een Design Sprint is een, op Design Thinking gebaseerde methodiek. Design Sprints besparen je tijd, geld en discussie bij het maken van een nieuw product. Binnen een week werkt jouw team een idee uit tot een realistisch prototype. Deze test je op de laatste dag met vijf gebruikers. Zo weet je binnen een week precies of jouw idee de moeite waard is om het echt uit te werken.

Over de methode Design Thinking

Mensgericht vernieuwen

De Design Thinking methode is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren op basis van onder andere technologieën, klantbehoefte en klantwensen.

Probleem definiëren

De Design Thinking methode kent geen vast protocol; het is een andere manier van denken. In eerste instantie wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de klant / eindgebruiker zijn opgenomen. Op die manier krijgen bestaande vormen een nieuwe betekenis.

Klantbehoefte is key

De Design Thinking methode laat beschikbare gegevens en bewijsmateriaal achterwege. Het gaat erom of het voldoet aan de behoefte van de klant. Daarmee draagt de methodiek bij aan klantbeleving en marktmogelijkheden voor de organisatie.

Iedereen kan design denken

De Design Thinking methode verandert de manier waarmee organisaties producten, diensten, processen en strategieën ontwikkelen.

De methode laat mensen die niet als ontwerpers geschoold zijn, uitdagingen op een creatieve manier benaderen. Het is een handige tool om complexe problemen aan te pakken, die slecht gedefinieerd of onbekend zijn.

Snelheid is troef in methode

Door de menselijke behoefte echt goed te begrijpen, door het probleem opnieuw te definiëren, door veel ideeën te creëren in de ideation fase en door snelheid in het 5 stappenproces, laat de Design Thinking methode het wetenschappelijke feedbackmechanisme los.

Als je meer wil weten over Design Thinking trajecten, brainstormen en andere workshops & trainingen kijk op de website van Brainstorm Boosters.

Dit bericht delen